چه موقع خوب است برای سایتمان، اپلیکیشن اندروید بسازیم؟

برای چه بسترها یا سایت‌هایی، و در چه صورت به اپلیکیشن اندروید نیاز است؟ و چرا چنین نیازی هست؟

دنباله‌ی موضوع چطور میتونیم یه سایت را به اپلکیشن اندروید تبدیل کرد؟

1 پسندیده