چطور میشه کمک های مالی و کارهای خیریه رو به عاداتی برای افراد تبدیل کرد؟

تفریح فقط به

  • یک رستوران گران قیمت رفتن نیست،
  • به شهر دور رفتن نیست،
  • با هواپیما مسافرت کردن نیست،
  • به کنسرت رفتن نیست،

بیمارستان‌ها، کودکان کار، نیازمندان، پرورشگاه‌ها، و … نیاز به پول دارند.

چطور میشه چنین روش‌های خرج کردن پولی رو برای افراد به تفریح تبدیل کرد؟

6 Likes

من فکر میکنم که کارهای عام المنفعه نیاز به حس نوع‌دوستی، وظیفه اجتماعی و چیزهائی از این قبیل داره نه تفریح. انتظار حس درست برای کار فعالیت متناسب با اون حس، خیلی فواید داره، از سرخوردگی متولیان کار جلوگیری میکنه، حس درست با پاسخ مناسب در جامعه تقویت میشه و اینکه اگر کار متناسب انجام نمیشه، هشداری برای جامعه است که این قسمت از روح اجتماعی به شدت ضربه دیده.

سئوال شما هم احتمال به این دلیله که جامعه ما از این نظر در حالت هشدار قرار داره و باید به صورت اساسی در موردش فکر بشه نه اینکه با تلاش برای انگیزش غلط، هم مسئله پیچیده‌تر بشه، هم به آزادیهای فردی افراد لطمه بخوره. به نظرم برای دیدگاه درست در این مورد توضیحات این موضوع کمک میکنه تا بفهمیم در کجای هرمِ نیازهای انسانی خللی به وجود اومده که حس نوع‌دوستی به این شدت ضربه دیده.

4 Likes

شاید استفاده من از کلمه تفریح کمی اشتباه باشه که قبول دارم ولی منظورم لذت بخش بودن واحساس خوب در کمک به نیازمندان و و… بوده

2 Likes

من با تائید گفته های یوسف خان اضافه میکنم که اگر در جهت تعالی و کمال انسانیت بکوشیم حس نوع دوستی و کمک و معاونت خود بخود پیدا میشود و البته اگر کسی لذت کمک به همنوع را چشیده باشد میداند که چی حس زیبایی در درون انسان پیدا میشود، که خیلی تفریح ها به اندازه آن لذت ندارد، انسان نوع دوست وقتی به همنوعش معاونت میکند احساس فخر احساس کرامت میکند و این احساس خیلی زیباست اصلا خود معاونت کار پسندیده ای است و اما بد بختانه هر کسی نمیتواند ازین لذت بهره مند شود، انسانی میتواند ازین لذت بهره مند شود که به انسانیت میاندیشد و وجدان بیدار و آگاه دارد.

1 Likes