چطور کتاب های خوب پیدا میکنید؟ از محتوا و سطح کتاب چطور مطلع می شید؟

سلام مشکل اصلی من در کتاب خوانی اینه که کتاب مناسب نمیتونم پیدا کنم. در مورد کتاب های انگلیسی مشکلی نیست توی سایت های مختلف اونقدر کتاب ها از جهات مختلف رتبه بندی شدن که توی هر موضوعی میتونم کتاب خوب پیدا کنم و از روی نظرات میفهمم کتاب مناسب من هست یا نه ولی در کتاب های فارسی چنین امکانی وجود نداره.

یا حتی کتاب های خوبی که خوندم نمیدونم از چه سایتی باید به بقیه معرفی کنم.

شاید من زیادی سختگیرم ولی هر کتابی به دلم نمیشینه.

2 پسندیده

1 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: چجوری میشه با صرف زمان کمتر کتاب بهتری انتخاب کرد؟

به دلیل مشابهت موضوع و برای انسجام مطالب منتقل شد.