چقدر یادگیری مهارت های امدادرسانی و کمک های اولیه را ضروری می دانید؟

اتفاقات خطرناک ممکنه در هر زمانی در اطراف ما رخ بده. در مواقعی، با دانستن مسائل ابتدائی امدادرسانی، ممکنه بتونیم جان افراد زیادی رو نجات بدیم. چقدر به یادگیری مهارتهای امدادرسانی اهمیت میدید؟

آیا تا به حال در دوره های هلال احمر شرکت کرده اید؟ توانسته اید از آنچه یادگرفته اید، استفاده کنید؟ چه تجربه ای در این زمینه دارید؟

مهارت امدادرسانی-دوره هلال احمر

2 Likes