چند ترفند مهم که هر کاربر لینوکس باید بدونه چیه؟

تا حالا پشت لینوکس نشستین؟ به نظر ترسناک میاد، مخصوصا اولش! وقتی دستمون به لینوکس عادت کرد، چه ترفندهایی برای کار با لینوکس بلدی که ممکنه به درد بخوره؟

کار با لینوکس

دنباله‌ی موضوع یک فرد غیر حرفه ای ، برای نصب لینوکس مناسب و به طور صحیح، به چی نیاز داره؟

1 پسندیده

مسلماً مهمترین چیزی که هر کاربر لینوکس باید بلد باشه دستورات خط‌فرمانه.

2 پسندیده