چه ترجمه اى معادل مناسبى برای واژه اینفوگرافیک infographic است؟

دنباله‌ی موضوع چه نیازی به معادل فارسی کلمات فنی و خاص هست؟:

گویا در عالم مطبوعات هنوز برای انتخاب معادل فارسی واژه اینفوگرافیک infographic با مشکل مواجه هستیم. گفتم شاید بتونیم از طریق خلاقیتی که در پادپُرس موج میزنه کمی کمکشون کنیم :sunglasses:(منبع)
پیشنهاد شما برای معادل فارسی این واژه چیه؟

2 پسندیده

این سئوال رو در یک گروه واژه گزینی در فیسبوک مطرح کردم و این پیشنهادها داده شد:
آگه‌نگاشت٬ ازدانگاره (؟!!)، داده نما، داده نگاشت

و برابرهای فرهنگستان:
infographic: اطلاع‌نگاشتی و اطلاع‌نگارانه
infographics: اطلاع‌نگاشت.

6 پسندیده