چه تکنولوژی هایی در آزمون زمان، بیشتر دوام میارن؟

سرعت رشد تکنولوژی باعث کهنه شدن و از بین رفتن خیلی از تکنولوژی ها میشه.

مثالهای خیلی زیادی رو میشه آورد، از حوزه ارتباطات که بیشتر ملموس بوده تا حوزه های ناملموس دیگه.

دیدگاهی کلی در مورد اینکه دوام تکنولوژی و تطابق پذیری اون به چه چیزهائی بستگی داره، برای سرمایه گذاری درست و توسعه پایدار بسیار الزامی به نظر میاد.

یکی از جوابهای واضح، تکنولوژی های پایه (مادر) هست ولی در حالت کلی تر، چه تکنولوژی هائی و با چه خصوصیاتی در فرآیند رشد، دوام میارن و یا با تطبیق مناسب به حیاتشون ادامه میدن؟

2 پسندیده