چه جوری از گیمیفیکیشن برا همه‌گیر کردن حمل و نقل عمومی بهره ببریم؟

به نظرم استفاده از تبلیغات تلویزیونی، استفاده از سلبریتی ها در موقعیت های خاص و پر تردد، شاید انجام فعالیت هايي از نوع بازی که در آن اشخاص درگیر شوند و در طول مدت بازی از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنند، میتواند راه حل باشد.

از طرف ديگر فرهنگسازی استفاده از وسایل نقلیه عمومی در مقابل خودروهای شخصی باید به صورتی کاملا هوشمندانه و با ترویج یک حس خوب همراه باشد. در عین حال با جمع آوری افراد مسئولیت پذیر در این حوزه میتوان به ترویج بیشتر این کمپین کمک کرد.

ما باید برای شهروندان نمونه مقام و جایزه ای در نظر بگیریم. طوری که این مقام برای همه و حتی نخبگان آرزو شود و … .

4 پسندیده