چه جوری میشه به اندازه نیاز خانواده ها، مواد غذایی خرید؟

برای کاهش هدررفت غذا در سطح مصرف کننده، یکی از مشکلاتی که می‌توان حل کرد، خرید مواد خوراکی به اندازه نیاز خانواده است. در این زمینه چه تجربه‌هایی دارین و یا چه راهکارهایی برای آن به ذهنتون میرسه؟

2 پسندیده

به نظر من اولاً وقتی خرید میرویم باید لیستی از مواد ضروری و اولیه آماده کنیم طبق لیست خریداری کنیم و سعی کنیم حد اکثر مواد غدایی برای یک هفته خرید کنیم که هم تازه بماند و هم بودجه کمتری مصرف شود ، باید متوجه باشیم که خارج از لیست غذایی مان خریداری نمکنیم.

1 پسندیده

من یک روش تجربی و میگم ،
زن و شوهری و فرض کنید که مثلا خانوم خیلی دستش به خرید نمیره یعنی همیشه کم می خره ولی آقا خیلی زیاد می خره ، تجربه به من ثابت کرده اگر این دو با هم توی خرید به توافق برسند نتیجه خوب میشه.

1 پسندیده

بحث هایی پیش از این که در راستای سوال همین بحث هستن:

3 پسندیده