چه جوری میشه تو یه شهر بزرگ فاصله ی خونه و محل کار افراد رو بهینه کرد؟

یه جوری که افراد زمان کمتری در رفت و آمد از دست بدن، ترافیک و آلودگی هوا کم شه، در ضمن کلافگی های ناشی از مشکلات مسیر هم کمتر شه.

2 پسندیده

با یک محدوده بندی ساده در کسب و کار شهری که عملا ً هر کسب و کاری در محدوده مشخصی از شهر بنا بشه که این امر هم برای شاغلین اون کس بو کار خوبه که خونه رو نزدیک اون محل انتخاب میکنن و هم برای افراد نیازمند به اون کسب کار باعث میشه مردم محل اون رو بدونن و مستقیم جهت رفع نیاز به همون نقطه مراجعه کنن. البته اين امر در اختیارات شهرداری بوده که میتوان با اعمال طرح تفضیلی کسب و کارشهری این امر رو ایجاد کنه و به انحاء مختلف کسب و کارهای مشخصی رو به همون محدوده منتقل کنه. البته این موضوع در کنار دولت الکترونیک میتونه قضیه رو حل و فصل کنه

3 پسندیده