چه جوری میشه درب ماشین رو طوری طراحی کرد که آهسته بسته بشه؟

آیا میشه درب ماشین ها رو طوری ساخت که حتی اگه کسی با شدت هولشون بده، آهسته بسته شن؟ چه جور تغییری در اجزاشون لازمه؟

این چنین دربی مخصوصا برای وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی خوبه.

2 پسندیده

یه سری کابینتها هستن که معروف هستن به این که بستهاشون "آرام بست " هست. یعنی نیازی نیست خیلی نیرو وارد کنی تا دربش بسته بشه. احتمالا فنرهای قوی تری دارن. فقط یه مشکلی هست سرعت کار میاد پایین.

تجربه کمی از این مدل اتومبیل را دارم، مدتی اتومبیل برادرم دست من بود و مدل درب اون طوری طراحی شده که با نزدیک شدن درب و لمس زبانه ای که در محل قفل شدن قرار دارد،به آرامی بسته میشود. راستش خودم محکم اونو میبستم و به محض اینکه متوجه سیستم اون شدم این سيستم حس خوبی به من میداد ولی عادت کسانی که سوار میشدند و درب را محکم می بستند بیشتر ناراحتم میکرد. برای کلاس ماشين های تولید کشورمان شايد اگر از نیروی مغناطیسی (قطب های هم نام) و یا الکترومغناطیسی کمک بگیریم بهتر باشد.

1 پسندیده