چه سیستم نظارتی روی رفتار معلم وجود داره؟

شما چه سیستمی را پیشنهاد می‌کنید؟

دنباله‌ی موضوع در مدارس مختلف معلم‌ها چقدر از کتک برای تربیت دانش‌آموز استفاده میکنن؟:

3 Likes