چه عوامل محیطی میتونن ما رو از اخلاق حرفه ای در محیط کار دور کنن؟

دیگه تقریبا همه میدونیم، حرفه ای بودن با موفق بودن همراه هست.

آیا عوامل محیطی میتونن افراد رو از حرفه ای گری دور کنن؟ چه عواملی؟

اخلاق حرفه ای در محیط کار

1 پسندیده

###پرسش

  • چه محیط های کاری حرفه ای میشناسین؟

  • در این محیط ها چه نکته ی مشترکی وجود داره؟

1 پسندیده