چه چیزهایی باعث میشه یه آدم پایبند اخلاقیات باشه؟

عوامل بیرونی و درونی که باعث میشه یه آدم راستگو و وفادار و خیرخواه و فداکار و بخشنده و شجاع و . . . باشه چیان؟
چه چیزایی این صفات رو تقویت میکنه؟
چرا این صفات تو بعضی آدما قوی تره و ضدشون تو بعضی آدمای دیگه؟
چرا یه آدم همیشه و در برابر همه این صفات رو بروز نمیده و ناخودآگاه یا خودآگاه انتخاب میکنه؟
محرک ها یا ریشه های درونی و بیرونی با اخلاق بودن یا نبودن در زمان ها و شرایط متفاوت چیان؟

2 پسندیده

اخلاق اون قوانین بیرونی هستن که اجتماع برای بقایش وضع کرده، و پایبندی به اخلاق تا حد زیادی (اگه نگیم تماما) تحت تاثیر تربیت فرد در خانواده و جامعه هست.

3 پسندیده