چه کسانی توانایی ویرایش پرسش یا پاسخ من را دارند؟

پادپُرس یک منبع جمعی است و موضوع‌های مطرح شده در پادپُرس متعلق به همه‌ی کسانی است که برای محتوای باکیفیت ارزش قائلند؛ چه کسی که آن را مطرح می‌کند، و چه کسانی که با خواندن و دنبال کردن آن و یا ارائه‌ی پرسش‌ها و راه حل‌ها، مسیر حل آن را هموار می‌کنند.

برای همین، همه نیز می‌توانند در طرح بهتر یک موضوع یا سازماندهی موضوعات سهیم باشند.

در پادپُرس، شوالیه‌ها به امکان ویرایش عنوان و دسته‌بندی‌های موضوع‌ها دسترسی دارند و کاپیتان‌ها، به امکان ویرایش تمام محتوای درج شده در پادپُرس دسترسی دارند.

سایر اعضا با اعتبار پادپُرسی‌ و تازه‌نفس می‌توانند به کمک دکمه‌ی نقد :speech_balloon: در زیر هر موضوع یا پاسخ، پیشنهاد خود را به دست نویسنده‌ی آن موضوع و یا کاپیتان‌ها برسانند.

دنباله‌ی موضوع «پادپُرس بهتر در اثر حضور ما».

1 پسندیده