چگونه می‌توان در یک نقد اولویت‌ها را در نظر گرفت؟

در چند روز اخیر نقدهای زیادی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ خوانده‌ام. از طرفی اقدام مثبت دولت برای انتشار زودهنگام این لایحه این فرصت را به متحصصان و اقتصاددانان می‌دهد تا آن را پیش از رای‌گیری در مجلس مطالعه و نقد کنند. اما از طرف دیگر نقدهایی درباره این لایحه می‌خوانم که به نظر من اصلا در اولویت نقد قرار نمی‌گیرند.

در عوض موضوعات بسیار مهمی در این لایحه وجود دارد که مستقیما قدرت خرید قشر ضعیف را مشخص می‌کند و عجیب آن‌که از نگاه منتقدان به دور مانده است. طبیعی است که دولت و نمایندگان این نقدها را می‌خوانند و بر همین اساس هم تصمیم‌گیری خواهند کرد.

پرسش

  • آیا نقدهای نادرست ما باعث نمی‌شود که تمرکز از موضوعات مهم به موضوعات حاشیه‌ای برود؟
  • چگونه اولویت‌های جامعه‌مان را بهتر بشناسیم؟
  • چگونه بهتر نقد کنیم؟
  • از چه قشری باید انتظار نقدهای اقتصادی داشته باشیم؟ آیا اقتصاددانان باید نقد بنویسند؟
4 پسندیده