چگونه واسطه ها رو میشه از روند تولید مواد غذایی حذف کرد؟

هدررفت_غذا
نوآ001

(سهیل.میم.ب) #1

یه مشکلی که به نظرم در هدر رفت منابع در سطح دانشگاه، خیلی مهمه اینه که تعداد زیادی از افراد در این قضیه منتفع می شوند، و تا جایی که بتونند سعی می کنند که تو این مسیر دستشون قطع نشه.

حالا سوال من اینه : چجوری میشه به این افراد منفعت بزرگتری رو تو بلند مدت معرفی کرد طوری که ایشان، رویکردشون رو به نفع جمع تغییر بدهند؟


جمع بندی مرحله اول نوآ 001 پرسش ها و دغدغه ها در مورد دور ریز غذا