چگونه واسطه ها رو میشه از روند تولید مواد غذایی حذف کرد؟

یه مشکلی که به نظرم در هدر رفت منابع در سطح دانشگاه، خیلی مهمه اینه که تعداد زیادی از افراد در این قضیه منتفع می شوند، و تا جایی که بتونند سعی می کنند که تو این مسیر دستشون قطع نشه.

حالا سوال من اینه : چجوری میشه به این افراد منفعت بزرگتری رو تو بلند مدت معرفی کرد طوری که ایشان، رویکردشون رو به نفع جمع تغییر بدهند؟

1 پسندیده