کتابیو به افسرده ها توصیه میکنین؟

فکر میکنم همتون حداقل ی دوره افسردگی رو تجربه کردین
اما الان منظورم افسردگی بلندمدته

کتابیو میشناسین که بتونه کمکم کنه؟

3 پسندیده

کتابایی که به حال بهتر و نه لزوما افسردگی من کمک کردن:

"رواقیگری فلسفه ای برای جهان امروز". این کتاب دیدگاه های جالب رواقیون و تکنیک های جالبی که برای زندگی با اضطراب کمتر داشتن رو بیان می کنه.

کتابای دیگه ای که در این زمینه پر فروش بودن و ازشون استقبال شده:

"هنر ظریف بی خیالی" و اوضاع خیلی خراب است!” نوشته مارک منسن.

4 پسندیده

کتاب از حال بد به حال خوب

4 پسندیده

کتاب های آنتونی رابینز رو بخون خیلی بهت کمک میکنه. البته 5 جلد هست که من توصیه میکنم که جلد 3 رو حتما بخونی

1 پسندیده