گرایش به پوپولیسم در انتخابات آینده ایران به دلیل عملکرد بد دولت کنونی

متاسفانه عملکرد دولت کنونی در زمینه اقصادی و سیاست داخلی اصلا قابل دفاع نیست و با توجه به زمانی که در اختیار داشته، به خیلی از وعده‌ها عمل نکرده است. با توجه به این که دولت کنونی میانه‌رو (و شاید حتی اصلاح‌طلب) به حساب می‌آید، این عملکرد ضعیف ضربه محکمی به مقبولیت میانه‌روها و اصلاح‌طلبان است.

در سال ۱۳۸۴، پیش از انتخاب محمود احمدی نژاد اتفاق مشابه‌ای افتاد. موجی از نا امیدی از اصلاحات شکل گرفت و شخصی پوپولیسم با استفاده از این وضعیت، بر سر کار آمد که دودمان همه را به باد داد (البته عده‌ای با این جمله آخر موافق نیستند). موج نا امیدی از وعده‌های اصلاحات را می‌توان امروزه در میان مردم دید.

پرسش

  • آیا ضربه‌ای که به بدنه اصلاحات و میانه‌رو‌ها وارد آمده، منجر به قدرت گرفتن تندروها و پوپولیست‌ها نمی‌شود؟
  • تحلیل شما از آینده چیست؟

موضوع مرتبط

نگرانم. نگران تکرار تاریختوضیح: با رای اعضای @Civilized-Discussion این موضوع برای بحث انتخاب شد.

5 پسندیده

این موضوع به صورت خود کار بعد از 2 روز بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.