گوشه‌هایی از کتاب‌های شل سیلور استاین؛ سوال از گورخر؟

امیدوارم که مردم در هر سنی، چیزی را در کتاب هایم بیابند، تا با آن احساس نزدیکی کنند.کتابی را بردارند و حسی شخصی از کشف و شهود را تجربه کنند. این عالی است.البته برای خودشان، نه برای من.
شل سیلور استاین

در سال 1932 در شیکاگو متولد شد. عمده شهرت وی برای شعرهایش در ادبیات کودکان است. با آن که دوست می داشت که بیس بال بازی کند و یا به معاشرت با دیگران بپردازد، لیکن نه میتوانست توپ را بگیرد و نه بزند و به علاوه دیگران هم تمایلی به معاشرت با او نداشتند. چنین شد که تمام نیرویش را صرف نوشتن کرد.
سیلوراستاین خود هیچ گاه قصو نوشتن و طراحی کردن برای کودکان را نداشت.دوستش “تامی آنجرز” او را به دفتر " اورسلانوردستام" معرفی کرد و همین خانم بود که سیلور را به خلق کتاب های کودکان برانگیخت.
آثار شل سیلور استاین عبارت اند از: آنجا که پیاده رو تمام می شود، نوری در اتاق زیر شیروانی، قطعه ی گمشده، آشنایی قطعه ی گمشده با دایره ی بزرگ، بالا افتادن و … این کتاب ها جوایزی نیز برای او به همراه داشت.

سوال از گورخر
از گورخر پرسیدم:
آیا تو سیاه هستی با خط های سفید
یا که سفیدی با خط های سیاه؟
و گورخر از من پرسید:
آیا تو خوبی با عادت های بد
یا بدی با عادت های خوب؟
آیا آرامی اما بعضی وقت ها شلوغ می کنی
یا شلوغی بعضی وقت ها آرام می شوی؟
آیا شادی بعضی روزها غمگین می شوی
یا غمگینی بعضی روزها شاد؟
آیا مرتبی بعضی روزها نامرتب
یا نامرتبی بعضی روزها مرتب؟
و همچنان پرسید و پرسید و پرسید
دیگر هیچ وقت
از گورخری درباره ی خط روی پوستش
نخواهم پرسید
کتاب نگارش؛ سید حسین حسینی نژاد

7 پسندیده

بخشی از کتاب آقای با کلاه و آقای بی کلاه نوشته ی شل سیلور استاین

5 پسندیده

خودمونیم گورخرش چه پاااااااد-پرسشی بوده! :joy:

چرا از گورخر چنین سوالی پرسیدی؟ هدف از این سواله چی بوده؟

3 پسندیده

2 پست به یک موضوع جدید منتقل شدند: مسابقه سوال باحال از شعر دارکوب سیلوراستاین: فبک برای پادپرسیا