یه کتاب خوب معرفی کن و تو پنج جمله توصیف و نقدش کن!


(بهزاد گلشائی) #1

کتاب امپراتوری چیزها:

 1. کتاب خوبی چون تحقیق علمی بری جنبه هایی اجتماعی حس مالکیت داره،
 2. فرهنگهایی مختلفی رو مورد بررسی قرار داده و فقط فرهنگ اروپایی نیست،
 3. دید خوبی نسبت به میل به تملک چیزهایی بیشتر توسط ادمهاا تو صده کنونی رو به ادم میشه،
 4. ایران توش جا نداره،
 5. خیلی زیاده و انگلیسیه.

(یوسف ) #2

کتاب در ستایش بطالت، مصاحبه‌ای با برتراند راسل

 1. نقد یکی از مهمترین و جاافتاده‌ترین قسمتهای زندگی یعنی فرهنگ اهمیت کار هست.
 2. دیدگاهی بسیار نامعمول داره و با نگاهی استدلالی-تاریخی به جنگ مغالطه میره.
 3. کوتاه و مختصر هست.
 4. در درونش اشاره‌های زیادی به مطالبی داره که تشویق میشی بری در موردش بخونی.
 5. دیدگاه خودش رو هم نقد میکنه یعنی می‌پذیره که این مطلب برای مرحله‌ای از رشد تمدن لازم بوده.

پ. ن. میشه اشاره کرد که هر وقت کتاب خوب خوندیم بتونیم همین کار رو تکرار کنیم. یه توضیح هم به موضوع اضافه کنید بهتر میشه.


(زهرا) #3

کتاب “سه شنبه ها با موری”،‌ نوشته ی میچ آلبوم

 1. حالت مستند و داستانی داره،
 2. گفت و گو ها و آموزه های یک استاد دانشگاهه (موری) با دانشجوش (میچ)،
 3. درباره نگرش به زندگی و معنی زندگی هست،
 4. ریتم دلنشین و جذابی داره،
 5. بعد از خوندنش دیدت به زندگی تغییر میکنه! میتونی خوشحال تر زندگی کنی.

(زری) #4

کتاب خوشه های خشم نوشته جان اشتاین بک (یا استاین بک)

 1. کتابی هست که به زبان ساده نوشته شده و توصیفش از جزییات عالیه.

 2. زندگی کشاورزان رو عالی وصف میکنه و اینکه حتی در تنگنا ترین روزای زندگی سعی میکنن کنار هم بمونن.

 3. میتونی اونو با بعضی از شرایط زندگی های امروزی در ایران مقایسه کنی که همه سعی به مهاجرت دارند ولی اون چیزی نمیشه که میخوان.

 4. مهاجرت بی اندیشه و فکر همیشه خوب نیست.

 5. نقد کشور آمریکا که در طی چندین دهه چه جایگاهی داشته.

پ.ن:کاش همه تو این قسمت یه چیزی مینوشتن و شرکت داشتند.


کتابهای تالیفی :چه کتابی از نویسنده های ایرانی خوندین؟