یکم مشاعره کنیم دلمون وا شه

دوستانی که عشق می کنن وقتی شعر میشونن بیان یه کمی حال خوب به این روزامون تزریق کنیم
شروعش با من

بی مهابا بغلم کن وسط مردم شهر
بخدا عشق به رسوا شدنش می ارزد

16 پسندیده

دایم گل این بستان شاداب نمی ماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

11 پسندیده

یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش
می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش

12 پسندیده

شـد مـسـلـسـل بـوی گـل، زنجـیر مـی بـاید مـرا
:cherry_blossom::cherry_blossom:بـنـد لـنـگـرداری از تـدبـیر مـی بـایـد مـرا

«صائب تبریزی»

10 پسندیده

تازه یه دونه پیدا کردم با شین تا اومدم نوشتید :sweat_smile:

ای همه خوبی تو را پس تو که رایی که را
ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا

مولانا

آخیش، به الف رسیدم :blush:
خوبه‌ها تقلب مجازه.

9 پسندیده

اهل همت را مکرر دردسر دادن خطاست
آرزوی هر دو عالم را ازو یکجا طلب

صائب

9 پسندیده

بی تو مهتاب شبی باز از ان کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

9 پسندیده

ما بی‌خبر شدیم که دیدیم حسن او
او خود ز حال بی‌خبر ما خبر نداشت

«خاقانی شروانی»

8 پسندیده

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

حافظ

9 پسندیده

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

سعدی

8 پسندیده

دل میرود ز دستم، صاحب دلان خدارا
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

10 پسندیده

آمد شب و از خواب مرا رنج و عذابست
ای دوست بیار آنچه مرا داروی خوابست

«منوچهری دامغانی»

9 پسندیده

تاکی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

ه بده نفر بعد که دارم حال میکنم ساعت کاری مشاعره کنم :heart_eyes: :laughing:

6 پسندیده

همیشه خرّم و شادیم از عنایت دوست
دو صد سپاس بدین خرّمی و این شادی

«محمد تقی بهار»

8 پسندیده

یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

8 پسندیده

تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خویش
دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست

10 پسندیده

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند ادمی

7 پسندیده

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

حافظ

بدینوسیله از @yousef هم دعوت می‌شود به جمع ما بپیوندند :sunglasses:

7 پسندیده

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست
وز بهر طمع بال و پر خویش بیاراست

ناصرخسرو

7 پسندیده

تا به فراق خو كنم صبر من و قرار كو؟
وعده ي وصل اگر دهد طاقت انتظار كو؟

كلجاري

9 پسندیده