یکم مشاعره کنیم دلمون وا شه

دوستانی که عشق می کنن وقتی شعر میشونن بیان یه کمی حال خوب به این روزامون تزریق کنیم
شروعش با من

بی مهابا بغلم کن وسط مردم شهر
بخدا عشق به رسوا شدنش می ارزد

15 Likes

دایم گل این بستان شاداب نمی ماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

11 Likes

یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش
می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش

12 Likes

شـد مـسـلـسـل بـوی گـل، زنجـیر مـی بـاید مـرا
:cherry_blossom::cherry_blossom:بـنـد لـنـگـرداری از تـدبـیر مـی بـایـد مـرا

«صائب تبریزی»

10 Likes

تازه یه دونه پیدا کردم با شین تا اومدم نوشتید :sweat_smile:

ای همه خوبی تو را پس تو که رایی که را
ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا

مولانا

آخیش، به الف رسیدم :blush:
خوبه‌ها تقلب مجازه.

9 Likes

اهل همت را مکرر دردسر دادن خطاست
آرزوی هر دو عالم را ازو یکجا طلب

صائب

9 Likes

بی تو مهتاب شبی باز از ان کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

9 Likes

ما بی‌خبر شدیم که دیدیم حسن او
او خود ز حال بی‌خبر ما خبر نداشت

«خاقانی شروانی»

8 Likes

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

حافظ

9 Likes

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

سعدی

8 Likes

دل میرود ز دستم، صاحب دلان خدارا
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

10 Likes

آمد شب و از خواب مرا رنج و عذابست
ای دوست بیار آنچه مرا داروی خوابست

«منوچهری دامغانی»

9 Likes

تاکی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

ه بده نفر بعد که دارم حال میکنم ساعت کاری مشاعره کنم :heart_eyes: :laughing:

6 Likes

همیشه خرّم و شادیم از عنایت دوست
دو صد سپاس بدین خرّمی و این شادی

«محمد تقی بهار»

8 Likes

یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

8 Likes

تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خویش
دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست

10 Likes

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند ادمی

7 Likes

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

حافظ

بدینوسیله از @yousef هم دعوت می‌شود به جمع ما بپیوندند :sunglasses:

7 Likes

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست
وز بهر طمع بال و پر خویش بیاراست

ناصرخسرو

7 Likes

تا به فراق خو كنم صبر من و قرار كو؟
وعده ي وصل اگر دهد طاقت انتظار كو؟

كلجاري

9 Likes