آرزو های زندگی‌تون چه چیزهایی هستن و آیا به واقعیت می‌پیوندن؟

مطمئناً هر کسی یا آرزویی دارد یا حداقل روزی آرزویی داشته. بعضی از آرزوها هیچ وقت به واقعیت نمی‌پیوندن ولی بعضی از آن‌ها به تلاش های فرد بستگی دارد!
آرزو های زندگی‌تون چه چیز هایی هستند و آیا فکر میکنید آرزو‌هایتان روزی به واقعیت تبدیل می‌شوند یا همیشه آرزو میمانند؟

آرزو دارم بتونم اپلای کنم و برم کانادا زندگی کنم
و بله شک ندارم که میشه و اصلا باید بشه!

1 Likes

امیدوارم به همه‌ی آرزو‌های زندگیت برسی

1 Likes