آغاز فصلی جدید برای پادپُرس بهار ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶ را با یک تِم مشخص آغاز کردیم، از آموزه‌هامون در رابطه با تفکر طراحی کمک بگیریم تا یه پادپُرس جهانی بسازیم.

برای همین ماه اول این سال را اختصاص دادیم به شناخت پادپُرسی‌ها و برنامه ریزی و تنظیم تاکتیک‌هایی بر مبنای این شناخت. در این پست بلاگ، شما را با بعضی تغییرات انجام شده و همین طور پیشرو آشنا می‌کنیم:

###بیانیه ماموریت و چشم‌انداز پادپُرس
لازم بود دستی به هدف پادپُرس بکشیم و اون رو از حالت کلی «ایجاد بهبود» به یک چیز مشخص که به صورت مستقیم به جریان درامدی خود پادپُرس نیز منجر می‌شود، تبدیل کنیم. این شد که در یک موضوع جدید، چشم انداز پادپُرس را به صورت شفاف‌تر توصیف کردیم:

###بهترین‌ مسئله‌بازها

در دو-سه هفته‌ی اخیر، در حال گفتگو با پادپُرسی‌های مختلف بودیم، از پادپُرسی‌های فاعل تا پادپُرسی‌هایی که در سکوت دنبالمون میکنن. هدفمون علاوه بر شناخت ایشان، شناخت نیازهای احتمالی پادپُرس بود.

یکی از خروجی‌های این گفتگو‌ها، ایجاد گروهی از بهترین مسئله‌حل کن‌ها و مسئله طرح کن های پادپُرس به عنوان role model برای الهام بخشی و الگوبرداری تازه واردان بود.

در کوتاه ترین زمان ممکن یه گروه اولیه از این نماینده ها ایجاد کردیم که در اینجا در دسترس است.

این نویسنده‌ها بر اساس سه معیار مهم انتخاب شده‌اند:

معیارهایی که در عین سادگی، برایمان مهم‌تر بودند و در زمان مسلما تکامل پیدا میکنند.

###مطالب پیشنهادی
یکی از امکان‌های جدید پادپُرس که هنوز در مرحله‌ی تست است، توسعه‌ی الگوریتمی برای محتوای پیشنهادی به کاربر است، طوری که کاربر بتواند محتوای متناسب با ذائقه‌اش را زودتر کشف کند. البته این الگوریتم و این امکان هنوز در مرحله‌ی تست هستند و در صفحه‌ی برترین‌های پادپُرس قابل دسترسی.

###نسخه‌ی پادپُرس ۱.۱.۰
از اینجا به بعد پادپُرس، رو با مشورت‌‌های بهترین نویسنده‌های پادپُرس و به صورت شفاف و در دسترس شما خواهیم ساخت. تغییرات پیش رو در یک ماه آینده در این پست توصیف شده است.