آیا «دوست داشتن» و «علاقه داشتن» معنای متفاوتی دارند؟

سلام
آیا «دوست داشتن» و «علاقه داشتن» معنای متفاوتی دارند؟ مبدأ و ریشه هر کدام از این کلمات چیه؟
آیا می‌توانیم بگوییم چیزی را دوست داریم ولی به آن علاقه‌ای نداریم؟

متشکرم

1 پسندیده

من علاقه داشتن را به معنای like استفاده می کنم و دوست داشتن را به معنای love.

1 پسندیده

پس شما علاقه داشتن را به معنای عشق ورزیدن می‌دانید؟

پس می‌توان گفت دوست دارم ولی علاقه‌ای ندارم؟

فکر میکنم علاقه داشتن و دوست داشتن هردو هم معنی و مترادف باشند و به معنی مهرومحبت داشتن نسبت به چیزی و یا کسی، تعلق و دلبستگی هست.
به نظرم اگه قراره مقایسه ای صورت بگیره بهتره بین عشق و دوست داشتن باشه.

2 پسندیده

در معنی love به معنای عشق ورزی یا عاشق بودن استفاده میشه و دوست داشتن یا علاقه داشتن like هست که بسته به شدت علاقه و دوست داشتن میشه در کنار قیدهای دیگه ازش استفاده کرده.

3 پسندیده

از یک چیز میشه مطمئن بود که دوست داشتن و علاقه داشتن معادل like هستن و عاشق بودن معادل love. البته توی کاربرد خیلی با هم جابه‌جا میشن ولی برحسب تجربه‌ بخوام بگم تفاوتهای جزئی دارن:

اگر چیزی منفعتی برای فرد داشته باشه، معمولا با علاقه همراه میشه، ولی اگر چیزی حس مثبتی در فرد ایجاد کنه معمولا با حس دوستی. به این معنی دوست داشتن حسی عمیقتر از علاقه داشتنه ولی هر دوی این احساسها با نوعی منفعت و دلیل همراهه. در کنار اینها، حس شیفتگی یا عشق، بدون دلیل و در سطحی عمیقتر قرار داره. معمولا دوست داشتن با عمومیت بیشتری از شیفتگی همراهه.

در روابط با جنس مخالف، در فرهنگ ما، این تمایز برقرار نبوده و این تقسیم بندی از فرهنگ غربی میاد که مرحله دوستی و مرحله زندگی مشترک ناشی از عشق متمایزه.

3 پسندیده