آیا عموم مردم، جدا از عدد و رقمها و نظریات، تغییرات اقلیمی را حس میکنند؟

امروزه مباحث علمی زیادی در مورد گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی انجام میشه. ولی یکی از مسائل مهم اینه که ایا عموم مردم، جدا از عدد و رقمها و نظریات، این تغییرات رو حس میکنن.
جمع بندی جوابها این نکات را نشان می دهد:

  1. برای قدیمیترها (کسائی که سن عقلی بیشتر از 30 سال دارند) این تغییرات به نحوی قابل لمس هست: برای مثال جاهائی که بارش بیشتر داشته الان کمتر شده یا بالعکس.

  2. از نظر اکولوژی تغییراتی ایجاد شده برای مثال سخت پوستان رشد جمعیت خواهند داشت.

  3. گرمایش فقط به معنی افزایش دما نیست بلکه تغییرات شدید دمائی هم ایجاد می شود. برای مثال تغییرات دمای روزانه بیش از 20 درجه یا به اصطلاحی دمدمی مزاج شدن اب و هوا. این شکل از تغییرات دمایی امروزه در تناوبهای بیشتری اتفاق میوفته، برای مثال گرمای تابستانی در زمستان یا سرمای زمستانی در بهار.
    نیاز به تاکید ندارد که بفمیم این تغییرات چه اثراتی بر کشاورزی، تولیدمثل اکولوژیک و سلامت دارد.

  4. چرا درک عمومی از این مسئله مهم است؟ چون برای مقابله با این مسئله نیاز به سیاستهای جدید و تا حدی ریاضتی هست و درک مردم از این مسئله به پذیرش این سیاستها کمک خواهد کرد.
    امروزه در فرآیندهای انتخاباتی، عدم اقبال عمومی به سیاستهای مناسب برای تشدید تغییرات اقلیمی (برای مثال انتخابات 2016 آمریکا)، نشان دهنده سختی ایجاد یک حرکت پایدار در سطح جهانی برای این مسئله است.

A post was merged into an existing topic: آیا تغییرات اقلیمی رو حس میکنین؟