از چه نکاتی در یه سیستم متروی خوب میتونیم الگو برداریم؟

سنگاپور از بهترین سیستم های متروی داخل شهری رو داره. نکات ساده ای در این سیستم هست که میتونه الهام بخش باشه:

  1. مکان توقف متروها کاملا مشخص هست و در نتیجه مکان درب های مترو قابل پیش بینی. به کمک خطوط رنگی روی زمین افراد در صف انتظار هدایت میشوند به سمت کناره های درب، طوری که ابتدای توقف مترو فضای کافی برای خروج مسافرین سوار بر مترو مهیا باشد.

  2. بین ریل ها و مسافران یک دیوار شیشه ای با درب های اتوماتیک کشیده شده که این درب ها تنها وقتی مترو نگه داشته باز میشوند. و از این طریق جلوی اسیب های احتمالی مسافران در برخورد با مترو و یا افتادن در فضای ریل ها رو میگیرن.

  3. در مسیر از درب ورودی ایستگاه مترو تا مکان سوار شدن بر مترو، خطوط راهنمایی برای هدایت مسافران در دو سمت (رفت و برگشت) هست که کمک میکنه در لحظات شلوغی ترافیک انسانی پیش نیاید.

2 پسندیده

A post was split to a new topic: شما هم تو شلوغی پاگرد پله های مترو گم میشین؟

تازه چندین مورد خودکشی تو مترو گزارش شده تا به حال.واقعا اگر این دیوارای شیشه ای رو بذارن خیلی مفید خواهد بود.

A post was split to a new topic: دست فروش های مترو

متاسفانه نبودن این تمهیدات تعداد خود کشی در ایستگاه های مترو را زیاد کرده