اگه دیزاینر بودی، بطری آب معدنی رو چه جوری طراحی میکردی؟

چرا باید بسته‌بندی نوشیدنی انقدر بدریخت باشه که جلوی مهمون نتونی بذاریش و مجبور باشی توی آشپزخونه دور از مهمونها شربت درست کنی و بعد بیاری پیش مهمان.

طراحی نامناسب بطری آب معدنی

صد سال پیش تا اینجای دیزاین رو اجداد ما طی کرده بودن، کوزه‌هاشون هم دیزاینهاشون بهتر از ظروف ما بوده، هم خنک نگه می‌داشته، هم می‌شده کوزه و پارچ و تنگ رو در جای خودش استفاده کرد.

کوزه های آب قدیمی

مربوط به موضوع آب معدنی لیوانی بهتر است یا بطری؟

3 پسندیده