ایجاد بانکی از سوال‌ها و مسئله‌ها بدون نگرانی راه حل آن


(leila) #636

فحش‌ها از کجا می‌آیند؟
عجیب یا جالب نیست که در فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف، فحش وجود دارد؟
فحش‌ها چگونه و چرا به وجود می‌آیند و چه کاربردها و آثاری دارند و چگونه گسترش می‌یابند و به روز می‌شوند؟


(leila) #637

روند تجزیه بدن موجودات زنده چگونه است؟
و همینطور تجزیه بدن دفن شده زیر خاک؟


(leila) #638

تعریف یا نشانه‌های قدرت و سلامت یا بیماری اقتصادی یک کشور چیست؟ چه عواملی بر دوام این سلامت یا بیماری تأثیر دارند؟

این نشانه‌ها در طول زمان چگونه تغییر می‌کنند؛ اگر در مثال اشتباه نکنم؛ برده‌داری یا مستعمره داشتن زمانی جزٸی از قدرت اقتصادی محسوب می‌شد، ولی به مرور زمان لااقل در ظاهر طرد شده است.

چه نمونه‌های واقعی از کشورهای با اقتصاد سالم یا بیمار برای مقایسه سراغ دارید؟


(leila) #639

تفاوت اصلی پرنده‌های سخنگو با بقیه پرنده‌ها چیست؟ چرا بعضی از پرنده‌ها توانایی تقلید صدا دارند؟