برای ابداع و نوآوری راجع به مسئله‌های مختلف متخصص اون حوزه بهتره یا ذهن بکر؟

تا حالا تجربه‌ی نوآوری در حوزه‌ای خارج از تخصص خودتون رو داشتین؟ مثلا بخواین به مسئله‌ای فکر کنین که دوست یا آشنایی مطرح کرده که خارج از تجربه‌های دانشگاهی و کاری شما باشه؟

تو حوزه‌ی تخصصی خودتون بهتر میتونین ایده‌های جدید و نو ارائه بدین یا تو حوزه‌های متفاوت از دانش و تجربه‌ای که در زمان به دست آوردین؟ چرا؟

دنباله‌ی موضوع چه جوری میشه یه طرح مسئله خلاقانه برای رویارویی با یه مشکل داشت؟

1 پسندیده