تا حالا کتابی خوندی که تو رو به رقص انداخته باشه؟

نوآ۰۰۵
نوآ۰۰۶
نظرسنجی

#17

هری پاتر دنیای تخلی و قشنگی رو ترسیم کرده بود و پر از موجودات و اتفاقات جذاب و تکرار نشدنی بود


(Fa Sharify 47) #11

چهل نامه کوتاه به همسرم، نادر ابراهیمی…تعابیر قشنگی داشت


#5

بازی زندگی و راه و روش این بازی عقایدی که نویسنده در مورد زندگی داشت، برام جالب بود. با اینکه مسیحی بود، اما به تفکرات ما خیلی نزدیک بود و وارد جزییاتی شده بود که به یه سری هاش فکر نکرده بودم تا حالا.


(غزل سعیدی) #15

فارسی شیوا از برگزیده متون قاجار


#6

برباد رفته
و توصیف بی نظیرش از شخصیت یک مرد که باعث میشود هر زنی عاشق آن شخصیت بشه


#3

کتاب اثر مرکب باعث میشه ادم راه زندگیشو بفهمه و بتونه بهتر زندگی کنه جذبم کرد چون که به ادم انگیزه ی زندگی و تلاش میداد