تا حالا کتابی خوندی که تو رو به رقص انداخته باشه؟

نوآ۰۰۵
نوآ۰۰۶
نظرسنجی

#6

برباد رفته
و توصیف بی نظیرش از شخصیت یک مرد که باعث میشود هر زنی عاشق آن شخصیت بشه


#17

هری پاتر دنیای تخلی و قشنگی رو ترسیم کرده بود و پر از موجودات و اتفاقات جذاب و تکرار نشدنی بود


#16

بخشی از کتاب دراب مخدوش بود. حس می کردم خودم نوشتم خیلی روحیات نویسنده با روحیاتم هماهنگ بود


#7

کتاب کیمیاگر
متن شیرین و ساده ای داشت


#21

کتاب "تئوری انتخاب"
چی داشت که جذبم کرد: محتوای خوبش که ازش آموختم. نحوه مواجهه با موقعیت های مختلف رو خوب می گفت و انگشت اتهام رو به سمت خودم می گرفت، تعریف “دنیای کیفی” که عکس العمل و رفتار آدم ها رو برام قابل فهم و تحمل کرد و …

کتاب “کویر” شریعتی یه چندتا فصلش برام جذاب بود. خیلی چیزا رو تایید کرد برام. حس همزاد پنداری که ایجاد می کرد هم جالب بود. نوع نوشته اش به لحاظ ادبی هم عالی بود.


#18

رویای نیمه شب عاشقانه بود
جذاب بود همش دوست داشتم بدونم آخر داستان چی میشه