در چه صنعت هایی بیشتر غذا هدر میره؟

صنعت
مواد_غذایی
کسب_و_کار
(لاله ملا) #1

کدام صنعت ها مواد غذایی رو هدر میدن؟ در چه مراحل و یا عملیاتی چنین هدررفتی رخ میده؟ چرا؟

دنباله‌ی موضوع کارخونه رب گوجه فرنگی حدود ۵٪ گوجه های سالم غذای دام می‌شوند.
و مواد غذایی در ایران، در کدوم مرحله بیشتر هدر میرن؟

3 Likes