مواد غذایی در ایران، در کدوم مرحله بیشتر هدر میرن؟

به کمک حجم های در دسترس در مقاله ی لینک شده در این پست و همین طور درصدهای گفته شده از مقاله ی این پست: