دوس داری چه میراثی ازت به یادگار در دنیا باقی بمونه؟

آینده

(لاله ملا) #1

اگه فردا بمیری دوست داشتی چه میراثی ازت به جا میموند؟

آیا موقعیت الانت (زندگیت، کارت، نگرشت) در مسیر همون میراثی هست که میخوای؟ حواست باشه پاسخ یا بله هست و یا خیر، و خبری از شاید نیست!

اگر این چیزی نیست که بخوای، در ۲۴ ساعت آینده چه کاری براش میکنی؟

میراث فردی

دنباله‌ی موضوع اگر فردا بمیرید، کسانی که شما را دوست ندارند درباره‌تان چه می‌گویند؟


ایجاد بانکی از سوال‌ها و مسئله‌ها بدون نگرانی راه حل آن
(Farshid Zamani) #2

من خیلی دوست داشتم که وقتی من نباشم، آثار هنری بجا بگذارم چی از خوشنویسی یا نقاشی یا اثر
گرافیکی و یا هم اینکه اثار مکتوب و نوشته های که از دغدغه ها و اندیشه های ذهن کنجکاو و فلسفه دوست من سر چشمه میگیرد،دوست و اقوام فامیل های من بعد از من ببینند و در مورد من دوباره ذهنی تازه کنند، ولی زندگی من در حد اعلی در مسیر این میراث نیست، اما خوشبختانه خوشحالم که میکوشم درین مسیر قدی موثری بردارم، خوش نویسی میآموزم، هنر موسیقی را دوست دارم و میآموزم، فلسفه را دوست دارم و مطالعه میکنم و بعضی از تفکر و اندیشه هایم را به رشته تحریر در آورده ام و اولین کتابی که خواهم نوشت به امید خدا عنوانش (حکومت عقل بر ممکلت وجود) خواهد بود.