راهکار شما برای نگهداری بهینه مواد اولیه خوراکی چیه؟

برای کاهش هدررفت غذا، نیاز دیگری که در سطح مصرف کننده می‌توان به دنبال برطرف کردنش بود، نگهداری بهینه ی مواد خوراکی هست. با توجه به سه نکته ی زیر:

  1. هر ماده غذایی چقدر عمر می کند؟ (با حفظ ارزش غذایی)
  • روش های متفاوت نگهداری مواد اولیه متفاوت خوراکی (گوشت، سبزیجات، نان، لبنیات، …)
  • زمان نگهداری مواد خوراکی مختلف

چه راهکارها و یا تجربه‌هایی برای نگهداری بهینه مواد اولیه خوراکی دارین؟

بحث های پیشین در پادپُرس راجع به این موضوع که میتونه کمک کنه:

1 پسندیده