ساخت پلتفرمی برای دسترسی به کارآفرینان

کسب_و_کار
(amirrahmati7010) #1

پلتفرمی ساخته بشه برای افراد و سازمان ها تا به طور مستقیم به کارآفرینانی که به هر دلیلی نمی‌توانند بودجه مناسب دریافت کنند دسترسی پیدا کنن.

دسترسی به کارآفرین

3 Likes
اول-کارآفرین‌ها: پلتفرم تبدیل «آدم‌»های ایده‌پرداز به «تیم‌»های کارآفرین!
تا حالا ایده ای داشتید که به فکر رشدش باشید؟ بدون سرمایه اولیه چطور پیش رفتید؟
#2

فکر می کنم این پلت فرم بهتر باشه از روشهای crowdfunding/ سرمایه گذاری جمعی کمک بگیره.
#سوال
چه مشکلاتی بر سر راه این روش هست؟

1 Like