ساخت پلتفرمی برای دسترسی به کارآفرینان

پلتفرمی ساخته بشه برای افراد و سازمان ها تا به طور مستقیم به کارآفرینانی که به هر دلیلی نمی‌توانند بودجه مناسب دریافت کنند دسترسی پیدا کنن.

دسترسی به کارآفرین

3 پسندیده

فکر می کنم این پلت فرم بهتر باشه از روشهای crowdfunding/ سرمایه گذاری جمعی کمک بگیره.
#سوال
چه مشکلاتی بر سر راه این روش هست؟

1 پسندیده