ساخت پلتفرمی برای دسترسی به کارآفرینان


(amirrahmati7010) #1

پلتفرمی ساخته بشه برای افراد و سازمان ها تا به طور مستقیم به کارآفرینانی که به هر دلیلی نمی‌توانند بودجه مناسب دریافت کنند دسترسی پیدا کنن.

دسترسی به کارآفرین


تا حالا ایده ای داشتید که به فکر رشدش باشید؟ بدون سرمایه اولیه چطور پیش رفتید؟
#2

فکر می کنم این پلت فرم بهتر باشه از روشهای crowdfunding/ سرمایه گذاری جمعی کمک بگیره.
#سوال
چه مشکلاتی بر سر راه این روش هست؟