صدای منفی و منتقد درونتون رو چطور آروم میکنین؟

با صدای سرزنشگر ذهنم چکار کنم؟

همون صدایی که هر لحظه در تصمیم‌ها و عملکردم تاثیر داره، و یه جورایی مثل یه مانع جلوی راه پیشرفتمون واستاده بدون اینکه خودمون خبر داشته باشیم!

اون صدایی رو میگم که رسیدن به هدف ها و آرزوها رو به تعویق میندازه، فقط با غیرممکن دونستن اون‌ها. این صدا حتی گاهی به تیپ و قیافه مون هم کار داره! یا موفقیت‌هامون رو زیر سوال میبره. این صدا اعتماد به نفسمون رو کم میکنه و نمیذاره خودمون رو راحت دوست داشته باشیم یا ببخشیم، برعکس هر لحظه در حال تنبیهمونه.

با حضور چنین صدایی، خلاقیت و ابتکار عمل از آدم صلب میشه و جسارت امتحان کردنِ لحظات تازه ازمون گرفته میشه.

فکر کنم به اندازه کافی معرفیش کردم براتون. چطور میتونیم این صدای منتقد رو با یه صدای مشوق و الهامبخش و یا حتی سکوت جایگزین کنیم؟

منتقد درون

دنباله‌ی موضوع کمال گرای سالم یا بیمار؟

12 پسندیده

من در وجودم بر علاوه این صدای منتقد صدای انرژی بخشی دیگری هم دارم هر گاهی که این صدای منتقد من را از کاری باز بدارد صدای دیگر همیشه برایم انرژی بخش است و همیشه من را با اعتماد به نفس دادن به انجام هر تصمیمی عظیمی وا میدارد،من همیشه وقتی تصمیمی میگیرم خیلی در باره اش میاندیشم، تا کاملا مصمم شوم و آن را پیاده کنم و در هنگام پیاده کردن بلی صدای برایم گاهی هشدار میدهد که این کار را نکن شاید در فلان جای ضرر کنی یا دل نا دلم میکند ولی من آنقدر حاکم شدم که به این صدا نه تنها گوش نمیدهم بلکه صدای دیگری حس میکنم که برایم میگوید هیچ مشکلی نیست برو این کار را انجام بده اگر تو ریسک را قبول نکنی هرگز موفق نخواهی شد و من عاشق این صدا هستم و دوان دوان از پیش میروم و تصمیمم را عملی میکنم.

2 پسندیده