طراحی فرایند برای نوآوری باز در پادپُرس؛ نوآ۰۰۱ و نوآ۰۰۲

در یه ماه گذشته، تمرکز صفحه اصلی پادپُرس رو روی مشکل هدررفت غذا نگه داشتیم، مشکلی که شروعش اینجا بود. خروجی این یه ماه تمرکز و نوع ادامه یافتنش در فضای حقیقی رو در بازه ی زمانی ده روزه روی پادپُرس قرار میدیم؛ تا حداقل بفهمیم اگه یه ماه پیش اونجا بودیم، الان کجاییم و تا کجا میشه رفت.

برای قدم بعدی تصمیم داریم روی مسئله ی مستندسازی و استفاده از تجربیات گذشته خودمان و دیگران، که تا الان در اینجا و اینجا مطرح شدن متمرکز شیم. به دلیل اهمیت مسئله و میزان علاقه مندی پادپُرسیا به این مسئله.

قبل از شروع میخوایم از نقطه نظرات جمع پادپُرسی ها کمک بگیریم تا چنین فرایندی رو بهتر طراحی کنیم.
###پرسش
فرض کنین میخواستین مشکل «مستندسازی تجربه‌ها» رو توسط یه جمع ضربه فنی کنین، یه جوری که بعد از ده روز، حداقل یک مسئله با قیدهای مشخص در دست داشته باشید و برای این مسئله با قیدهای مشخص حداقل ۳-۴ راه حل اولیه، چه فرآیندی ترتیب می‌دادید؟

1 پسندیده