طرح صیانت از فضای مجازی را چگونه می‌بینید؟

تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس، از بحثهای روز کشوره! شما چقدر از جزئیات و چگونگی تاثیر این طرح بر زندگی و کسب و کار مردم اطلاع دقیق دارید؟

منطقا اول رفتم متن طرح رو ببینم اما خیلی سردرنیاوردم.
خبرها میگن خیلی از مردم و کسب و کارهای اینترنتی کوچک و بزرگ شاکی هستند.

دوست دغدغه‌مندی لینک یک کارزار رو برام فرستاد که امضا جمع می‌کنن برای اعتراض، رو این حساب اومدم اینجا بیشتر و بهتر بفهمم که جریان چیست و چه باید کرد.

من خیلی سرم تو کار و زندگی خودمه، و نمی‌رسم یا نمی‌خوام همه مسائل رو دقیق و عمیق پیگیری کنم، چون اونجوری واقعا از کار و زندگی میوفتم و شاید این انتخاب اکثر آدما باشه! با اینحال اینقدر می‌فهمم که اوضاع روبراه نیست، شاید هم هیچوقت نبوده، خلاصه زیاد سر در نمیارم و اینجا اومدم که ببینم اگر کسی خوب سر در میاره خلاصه‌وار بگه:
در ایران چه خبر است؟ و من و امثال من چه باید بکنیم تا اوضاعمون بدتر نشه!

مرتبط با موضوع:
در افغانستان چه خبر است؟
و

مردم یک کشور چه کنشهایی برای وادار یک حکومت به تغییر رویه میتوانند داشته باشند؟

1 پسندیده