غذای هدررفته در دانشگاه شریف در هر روز معادل چند باک بنزین کربن به جو اضافه میکنه؟

با توجه به آماری که در موضوع ارزش دورریزهای غذا در ایران بیشتره یا درآمد صادرات نفت؟ مطرح شده و به کمک این ماشین حساب جالب میشه یه حساب سرانگشتی انجام داد:

غذایی که در سطح دانشگاه شریف روزانه دور ریخته میشه، مثل استفاده از ۲.۵ باک بنزین ۵۰ لیتری کربن به جو کربن میکنه، تقریبا معادل یک سفر هزار کیلومتری!

گازهای گلخانه ای از هدررفت غذا

5 پسندیده

نکته ی جالبی بود :slight_smile:

یه مقاله ی خیلی ساده و خوب در این زمینه در فائو در دسترس هست که بعضی نکاتش که به نظرم جالب تر بود رو میذارم:

###اگه غذاهای هدررفتی یه کشور بودن، سومین کشور در زمینه ی تولید کربن بود:

گوشت کمترین حجم هدررفتی رو داره، ولی ضریب تاثیرگذاریش از باقی غذاهای هدررفتی بیشتره:

###هر چی هدر رفت غذا در زنجیره ی تولید به مصرف دیرتر اتفاق بیفته، حجم بیشتری کربن به جو اضافه میشه:

2 پسندیده