کاهش هدررفت غذا در رستوران‌های ایران، به افراد بی غذا بیشتر کمک می‌کنه یا به گرمایش جهان؟

هدررفت_غذا
نوآ001

(لاله ملا) #1

یا این شکلی سوال رو بپرسم که:

  • اگه میخوایم به افراد بی غذا کمک کنیم ایا باس روی هدررفت رستوران ها مانور بدیم یا روی هدررفت غذا در قسمت دیگری از زنجیره؟

  • اگه میخوایم تاثیر هدررفت غذا روی گرمایش زمین رو کم کنیم، آیا باس رو هدررفت غذا در رستوران ها مانور بدیم یا در هنگام تولید؟

چه اطلاعات دیگه ای لازمه برا فهم این مسئله؟

دنباله‌ی موضوع غذای هدررفته در دانشگاه شریف در هر روز معادل چند باک بنزین کربن به جو اضافه میکنه؟
و درصد حجم هدررفته ی مواد در قسمت های مختلف کار با غذا


جمع بندی مرحله اول نوآ 001 پرسش ها و دغدغه ها در مورد دور ریز غذا
(reza8872) #2

خب جواباین سوال یه چیز چند قسمتی ! هدر رفت توی ایران مد نظره یا دنیا. اگر ایران خب ما توی تقریبا خیلی از بخش ها مشکل داریم از مراحل برداشت وفرآوری تا تولید ومصرف! جوابشو دوتان توی چند تا پست دادن کم وبیش که تو هر بخش ما چه میکنیم.