مردم کدام منطقه ها داخل ایران کمتر و بیشتر اسراف میکنن؟

آیا اسراف به منطقه و سن و سال بستگی داره؟ چه عوامل انسانی و جغرافیایی میتونه در مصرف نامناسب مواد غذایی تاثیرگذار باشه؟

تصور خودم اینه که

  • یک-دو نسل قبل از ما،‌ با اینکه منابع بیشتری در دسترس داشتن، قدر نعمت رو بهتر میدونستن.
  • ضمن اینکه مردمان خطه های خشک کشور، بیشتر از نواحی دیگر.

هدررفت غذا برحسب منطقه

4 پسندیده

شاید قشر مرفه جامعه به طور میانگین اسراف ِشون بیشتر و حساسیت ِشون به هدر رفت کمتر باشه.
اگه نموداری وجود داشت که نشون بده هدررفت مردم ِ طبقات مختلف جامعه، چه کسری از هدررفت کل جامعه رو شامل میشه، خوب بود.

2 پسندیده