مرور سالی که گذشت در پادپُرس: 2023

برترین کاربرهای 2023

بیشترین زمان مطالعه :crown:

کاربر زمان مطالعه (ساعت)
avatar @11141 5
avatar @x_teddy_bear_x 3
avatar @mohammad.etemaddar 2
avatar @yousef 2
avatar @هستی 2
avatar @realTirdad 1
avatar @Tahmoores_Masoudi 1
avatar @connector 1
avatar @leila 1
avatar @mahdido861 1

بیشترین موضوعات

بیشترین پاسخ

بیشترین پاسخ داده شده به

بیشترین پسندهای داده شده

بیشترین پسند دریافتی

کاربر پسند
avatar @11141 189
avatar @yousef 87
avatar @x_teddy_bear_x 75
avatar @lolmol 56
avatar @leila 44
avatar @هستی 40
avatar @mohammad.etemaddar 39
avatar @moalem 33
avatar @realTirdad 29
avatar @najme 27

بیشترین بازدیدها

کاربر روزهای بازدید
avatar @11141 290
avatar @x_teddy_bear_x 245
avatar @yousef 96
avatar @leila 84
avatar @Ali_Shakeri 65
avatar @Azad 62
avatar @najme 57
avatar @Jalal_Razavi 42
avatar @Iridium 38
avatar @ghanbarzadeh 34

تمام بازدیدهای سال

روزهای بازدید

روزهای بازدید کاربر
290 1
245 1
151 1
96 1
84 1
65 1
62 1
57 1
42 1
38 1

برترین موضوعات در #ایوانِ پادپُرس

بیشترین پاسخ

برترین موضوعات

1 پسندیده

تازه آمدم دیدم :unamused:
شادباش به همه دوستان و برندگان :grin:

1 پسندیده