مهم ترین تکنولوژی در زمینه ی آموزش چیه؟

دنباله‌ی موضوع مهم‌ترین نیازهای یه کلاس درس که با کمک تکنولوژی‌ قابل برطرف شدن هست، چیه؟:، در حال حاضر مهم ترین تکنولوژی ها در زمینه آموزش کدوم ها هستن؟

تکنولوژی آموزشی