نوع عطسه هر فرد چگونه شخصیت او را لو میدهد؟

تقریبا هیچ دو نفری رو ندیدم که در نوع صدای خروجی عطسه ،تغییر شکل صورت یا رفتارهای دیگر در هنگام عطسه کردن کاملا یکسان باشند . همونطور که در جریان هستید عطسه هم یکی از مواردی است که مثل ریزبیانات یا ریزحرکات چهره حالت غیر ارادی داره . شما چه تجربه یا نظر شخصی یا دانشی در این خصوص دارید که نوع عطسه فرد بیانگر درونش باشه؟

آیا میتوان به ریزحرکات چهره اعتماد کرد؟از روی خط آدم ها، چه چیزهایی درباره شون میفهمیم؟

images