چرا نون هرچی بیشتر میمونه، هضمش راحتتره؟

طبق تجربه و مشاهده شخصی، برای من نون بیات و نون خشک خیلی راحت تر از نون تازه هضم میشن (سبک تر هستن) و احتمال ترش کردن معده‌م هم با خوردن این دو کمتر هست. برای شما هم این طوریه؟

اگه بله، چرا؟ چی تو نون تازه هست که با موندن از بین میره؟

رابطه بیات شدن و هضم نان

و ایا از این میشه کمک گرفت برای طبخ نون های سالم تر؟

دنباله‌ی موضوع فرق نان های مختلف در چیه؟

7 پسندیده

جالبه که قدیمیا آگاه یا ناآگاه از این موضوع استفاده می‌کردن: معمولا نان رو به تعداد بالا طبخ می‌کردن و میذاشتن خشک شه و بعد نان خشک رو با کمی آب به نان تازه تبدیل می‌کردن و استفاده می‌کردن.

4 پسندیده