چشم انداز و ماموریت پادپُرس

پادپُرس یک وبسایت پرسش و پاسخ برای علاقه‌مندان به «حل مسئله» و متخصصان این حوزه است. این وبسایت توسط جامعه‌ی کاربری که به بهبود یا حل مسئله‌های عام المنفعه علاقه‌مند هستند، گردانده می‌شود. «پادپُرس» در لغت به معنای تخت و سریر پرسش‌ها است. هدف نهایی این بستر، حل بعضی از مسائل دشوار دنیا با مشارکت جامعه‌ی کاربرانش است.


Padpors is a Persian Q and A web site for professional and enthusiastic 
problem solvers. It is run by a community of people who are passionate 
about problems relating to social good.

Padpors means the throne of questions in Persian. The aim of this project
is to solve some of the worlds hardest problems through collaboration
of its community members.

به روز رسانی: آذر ۱۳۹۶

9 پسندیده