چطور به کودکی برگردم؟

روانشناسی
علوم_انسانی

(فرشته ) #1

امروز با دو کودک بازی می کردم. گاهی رفتارها و شیطنت هایشان کلافه ام می کرد، اما وقتی به لبخندهای بی بهانه شان نگاه می کردم، لذت می بردم! چطور من هم می توانم بی بهانه بخندم؟

image

چطور می توانم دوباره کودک باشم؟
اگر بگویم؛ اشتباه کردم بزرگ شدم، من بچگی خودم را می خواهم چه!!؟


ایجاد بانکی از سوال‌ها و مسئله‌ها بدون نگرانی راه حل آن
(یوسف ) #2

فکر میکنم خصوصیتهای کودکی رو که برای ما جذاب هست، میشه ناشی از یه سری عوامل دونست، برای مثال

  • اشتیاق به تجربه و عدم اشباع ذهنی. با رشد و تجربه‌ مسائل مختلف این اشتیاق کم و کمتر میشه.

  • ترس و احتیاط ناشی از تجربه‌های تلخ.

  • مهمترین تفاوت در عدم مسئولیت و دغدغه ذهنی ناشی میشه. این باعث میشه که نگرانی برای مسائل مختلف نداشته باشن و احساس شادی و آزادی بیشتری دارن.

میشه با کاهش و تعدیل همین مسائل، به حسی شبیه به کودکی رسید. برای مثال، یه مدت زمانی، میشه دغدغه‌ها و ترسها رو کنار گذاشت و یه تجربه کاملا تازه رو شروع کرد.


(فرشته ) #3

ما آدم بزرگ ها نگران چه هستیم؟ چطور می توانیم واقعیت ها را فراموش کنیم و دل به شادی بسپاریم؟


(یوسف ) #4

میشه لیست کرد دغدغه‌های عمومی رو. من فکر کنم میتونیم از این لیست شروع کنیم:

  • آینده مالی
  • اخبار نگران کننده
  • مسئولیت در قبال دیگران
  • نارضایتی شغلی و سرکوب علایق
  • دیدگاههای مقید کننده اجتماعی
  • نبودن حامی

(reza) #5

بابچه ها صمیمی بشیم وبا اونه بازی کنیم


(leila) #6

خیلی برام جالبه، بچه‌ها عاشق بردن، و منطق و عدالت در بازی سرشون نمیشه. در کنار بچه ای شش تا هشت ساله، فوتبال میدیدم، پیش‌بینیش از برد ایران، خیلی رویایی بود و اعداد گل ایران نجومی (در حد ۵ و ٦).
آخرای بازی دید امیدی نیست مشاوره خواست که بره تو تیم حریف؟ یعنی از طرفداری ایران دست بکشه، خیلی راحت.