چطور میتوانیم مطمئن باشیم حرف کسی را به درستی متوجه شدیم؟

گوش دادن یکی از مهارت‌های کلیدی هست که در جاهای مختلف زندگی، از جمله خانواده، کسب و کار، تفریح، … میتواند موثر باشد. در عین حال، خیلی وقت‌ها به جای گوش دادن فقط می‌شنویم! یعنی طرف مقابل و خواسته‌هایش را به درستی درک نمیکنیم.

یک راه برای گوش دادن فعال، Active listening،‌ این است که با تکرار حرف طرف مقابل بررسی کنیم که ایا منظور ایشان را به درستی متوجه شدیم یا نه. ولی این کار، خیلی کارآمد نیست؛ گاهی حوصله‌سر‌بر میشود، گاهی طرف مقابل هر بار که میپرسیم آیا درست متوجه شدم، میگوید «نه ببین …» و الی اخر.

شما در یک گفتگو چطور مطمئن میشوید که صحبت های طرف مقابلتان را به درستی شنیدید و متوجه شدید؟

6 پسندیده

اصولی ترین راه هم همینست. کسانی که برای ورزش دویدن را انتخاب میکنند یه وقتی میرسه که تصمیم به استراحت میگیرند اون همون لحظه طلائی هست که تازه موقع بهره بردن از زحمتی است که کشیده اند یعنی اگه دو سه کیلومتر دیگر بدوند کارائیش بیشتر از اون یکساعتیه که دویدند.کسانی که تمرین خط میکنند زمانی که خسته میشوند تازه لحظه تمرین درسته کلماتیست که در درست نوشتن اون مشکل دارند.و…

خطاطان یه شعری دارند که باید سر لوحه کارشان باشد

پنج چیزست که تا جمع نگردد باهم / هست خطاط شدن نزد خرد امر محال
دقت طبع و وقوفی زخط و خوبی دست / طاقت محنت و اسباب کتابت بکمال
ور ازین پنج یکی راست قصوری حاصل / ندهد فایده گر سعی نمائی صد سال

تکرار کلید طلائی درک موضوعست درست زمانی که از تکرار خسته شده ایم .برای همین هم به استقامت در کار بسیار تاکید شده!!!

عاشقان را شد مدرس حسن دوست / دفتر و درس و سبقشان روی اوست
خامشند و نعره تکرارشان / میرود تا عرش و تخت یارشان(مثنوی معنوی)

5 پسندیده