چه بازی های یخ شکنی برای جلسات اداری سراغ دارین؟

دنباله‌ی موضوع کار تیمی در آموزش و پرورش:
به دنبال راهی برای شکستن جو جلسات اداری هستم، طوری که عاملی برای تشویق دیگران برای حضور در این جلسات بشه و هم اینکه فرصتی برای یادگیری رو فراهم کنه.
آیا چنین بازی هایی سراغ دارین؟

4 پسندیده

این دو بحث که پیش از این راجع به یخ‌شکنی در جلسات اداری و یا کلاس‌های درس مطرح شدن میتونه برای شروع خوب باشه:

4 پسندیده

بازی کیف پول جادویی،
که روز اول یک میلیون توماگ به حساب هر کسی واریز میشه، تا شب وقت داره خرجش کنه،
شب بعد میشه دو میلیون تومان، تا…
اگر یک روز یادش رفت یا نتونست خرج کنه،
روز بعد برمیگرده خونه اول
بازی شادی هست و همه معمولا روشون میشه بگن چی خریدن و از علاقه ها و فور هم آگاه میشیم، و کسی هم دوست نداشت میتونه نگه

2 پسندیده